Datum:
Een opmerking? E-mail: hennie@vanrooten.info
Eigen data

Geschiedenis

Geschiedenis in de ruime betekenis verwijst ook naar alles wat in het verleden heeft plaatsgevonden, dus ook alle fenomenen die verandering ondergaan, met of zonder de mens. Een voorbeeld is de geschiedenis van het universum.

Geschiedenis wordt gebaseerd op een grote diversiteit aan bronnen, zoals geschreven en gedrukte bronnen, interviews (mondelinge geschiedenis) en ongeschreven bronnen uit de archeologie. Sommige benaderingen zijn in de ene periode gebruikelijker dan in de andere. Het tijdperk van de gebeurtenissen uit de periode vóór het schrift staat bekend als de prehistorie. Omdat veel zaken niet geheel vast liggen of niet helemaal te verklaren kunnen er verschillende interpretaties ontstaan. Er zijn ook mensen die doelbewust zaken verdraaien en 'Fake' nieuws verspreiden. Alleen maar voor eigen gewin of soms uit pure domheid. Daarom maak ik deze eigen website met gegevens die ik zelf heb uitgezocht (met een zo breed mogelijke visie.) Als van bv. de klimaat geleerden 95% zegt dat de mens verantwoordelijk is voor de huidige klimaat verandering volg ik die richting. Dat wil niet zeggen dat je de andere richting niet moet lezen.

Ik heb er voor gekozen om een indeling van het hoofdstuk geschiedenis te maken over de 5 continenten. Ieder continent heeft een soort van eigen home pagina gekregen. In het geval dat het over de continentgrenzen heen gaat kom het in beide voor. Bv. de mongolen die grote delen van Rusland veroverden staan natuurlijk bij de Aziatische Geschiedenis maar worden ook benoemd bij de Europese Geschiedenis.


Omdat er is gekozen per continent bv. Europa, Afrika, enz. Alles in te delen, zijn bij de continenten alle andere indelingen te vinden. Bv. de grote beschavingen van Afrika zoals Egypte en Groot Zimbabwe zijn daar in onder gebracht. waar veel over bekend is zijn weer onder verdeeld en hebb en hun eigen hoofdstuk. Vooral de historie van Egypte, Kelten, Vikingen, enz. hebben vele hoofdstukken over leiders zoals Farao’s, keizers, etc., opkomst, ondergang, en ga zo maar door.
De meest gebruikte bronnen zijn Wikipedia, Historia, Wetenschap in beeld, New Scientist en de boeken van Dorling Kindersley, Britannica, etc. En als het niet verouderd is de encyclopedie van bv Winkler Prins, Ensie, Summa Encyclopedie, de Grote Spectrum Encyclopedie, De Oosthoek en de Standaard Encyclopedie. Van verschillende is er nu een up-to-date online versie. Ook wordt soms nog gebruik gemaakt van de encyclopedie op DVD zoals de Microsoft Encarta.

Recent

Cambodja.

Sinds de onafhankelijkheid van Frankrijk in 1953 heeft Cambodja al 6 namen gekend.
Meer...


De Han dynastie.

De Han-dynastie was de heersende familie van China van 206 voor Christus tot 220 na Christus die diende als de tweede dynastie in de lange geschiedenis van China. Een rebellenleider genaamd Liu Bang, of keizer Gaozu van Han, stichtte de nieuwe dynastie en herenigde China na het uiteenvallen van de Qin-dynastie in 207 voor Christus.
Meer...


Het Inca-rijk.

Het Inca-rijk werd een gigantisch imperium, dat delen besloeg van het huidige Peru, Chili, Bolivia, Ecuador, Colombia en Argentinië.
Meer...


Uplistsikhe.

Uplistsikhe (letterlijk 'het fort van de heer') is een oude uitgehouwen stad in het oosten van Georgië, ongeveer 10 kilometer ten oosten van de stad Gori, Shida Kartli. Het is gebouwd op een hoge rotsachtige linkeroever van de Mtkvari-rivier en bevat verschillende bouwwerken die dateren uit de vroege ijzertijd tot de late middeleeuwen, en valt ook op door de unieke combinatie van verschillende stijlen van uit rotsen gehouwen culturen uit Anatolië en Iran, als het naast elkaar bestaan van heidense en christelijke architectuur.
Meer...

vanrooten.info
/
© Copyright 2014 A - , all rights reserved. Design by Celandiahosting