Datum:
Een opmerking? E-mail: hennie@vanrooten.info
Vrijheid kan niet worden behouden zonder algemene kennis onder het volk.

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) begon op 1 juli 2015. Het programma was bedoeld om toestemming te geven voor activiteiten die stikstofneerslag veroorzaakten. Activiteiten met weinig stikstofneerslag konden met dit programma onder voorwaarden door. Dit kon met een melding onder de Wet natuurbescherming (Wnb).

Inmiddels waren in Europa de habitatrichtlijn om de biologische biodiversiteit in Europa te beschermen aangenomen (ook Nederland stemde mee.) Hier op oordeelde de Raad van State (RvS) op 29 mei 2019 dat het PAS in strijd was met de Europese Habitatrichtlijn. Hierdoor is het voor projecten waarvoor onder het PAS geen vergunning nodig was, toch een vergunning nodig.

De Minister voor Natuur en Stikstof heeft op 28 februari 2022 het programma voor de legalisatie van PAS-meldingen vastgesteld. Dit programma is het beleidskader voor de legalisatie van de PAS-meldingen. De opdracht voor dit programma staat in de Wet natuurbescherming. Dit programma laat zien welke maatregelen er genomen worden om stikstofruimte voor de PAS-meldingen vrij te maken. Ook is vast gelegd hoe een PAS-melding gecontroleerd wordt en hoe de beoordeling en legalisatie gaat. De wettelijke termijn voor legalisatie van PAS-meldingen is drie jaar. Het kabinet heeft €250 miljoen beschikbaar gesteld om waar mogelijk maatwerkoplossingen te bieden.

Tot uiterlijk 1 december 2022 kon uw PAS-melding legaliseren. Deze aangeleverde gegevens worden gecontroleerd of deze en compleet zijn, hierna toetst het bevoegd gezag de melding aan de gestelde voorwaarden.
Om uw PAS-melding te legaliseren, kon u tot uiterlijk 1 december 2022 gegevens van de melding doorgeven via mijnRVO.nl. Het bevoegde gezag controleert vervolgens deze aangeleverde gegevens. Als de melding compleet is, toetst het bevoegd gezag de melding aan de gestelde voorwaarden. Als de melding aan de voorwaarden voldoet, zijn er twee mogelijke uitkomsten.  Hierover ontvangt u bericht van het bevoegd gezag.
Een mogelijkheid is dat u geen vergunning (meer) nodig heeft. Dat kan als u de stikstofneerslag binnen uw eigen bedrijf compenseert. Dat heet intern salderen. 
De tweede uitkomst is dat u stikstofruimte nodig heeft voor het legaliseren van uw PAS-melding. U kunt dan kiezen om te wachten tot er stikstofruimte vanuit het legalisatieprogramma beschikbaar komt. Hoelang dit duurt is lastig in te schatten. Het is namelijk afhankelijk van waar stikstofruimte vrijkomt en van de karakteristieken van de melding, zoals de locatie en omvang van de melding. PAS-meldingen met een handhavingsverzoek van vóór 13 januari 2022 hebben prioriteit bij het beschikbaar komen van stikstofruimte.
PAS-meldingen waarvoor stikstofruimte beschikbaar komt ontvangen hierover bericht van het bevoegd gezag. U zult dan een vergunning moeten aanvragen. Voor deze vergunningaanvraag gelden legeskosten van maximaal €1600,-.

Boeren protesten.

01-12-2022, boerenprotest in Zwolle.

Boerenprotest in Zwolle.

Het boerenprotest in Zwolle van 1 december 2022 heeft een grimmig verloop.
Meer.. .

Achmea Zilveren Kruis.

Vlak voor de uiterst datum is uit eindelijk de premie bij CZ bekend gemaakt. De premie bij CZ voor 2016 is € 109,45 per maand.
...

Uvit (bekenste VGZ en Univé.)

Vlak voor de uiterst datum is uit eindelijk de premie bij VGZ bekend gemaakt. De premie bij CZ voor 2016 is € 107,95 per maand.
...

Menzis

Vlak voor de uiterst datum is uit eindelijk de premie bij Menzis bekend gemaakt. De premie bij CZ voor 2016 is € 109,45 per maand.
...

Markt aandeel zorg verzekeraars

Overzicht

Hier boven een overzicht waar de grote zorgverzekeraars vertegenwoordigd zijn.
...

Partijen

Info

Verzekeren volgens het Burgerlijk Wetboek.

Verzekering is een overeenkomst waarbij de ene partij, de verzekeraar, zich tegen genot van premie jegens haar wederpartij, de verzekeringnemer, verbindt tot het doen van een of meer uitkeringen, en bij het sluiten der overeenkomst voor partijen geen zekerheid bestaat, dat, wanneer of tot welk bedrag enige uitkering moet worden gedaan, of ook hoe lang de overeengekomen premiebetaling zal duren. Zij is hetzij een schadeverzekering, hetzij een sommenverzekering.

HetVrijeVolk.info
/
© Copyright 2014 A - , all rights reserved. Design by Celandiahosting