Datum:
Een opmerking? E-mail: hennie@vanrooten.info
Vrijheid kan niet worden behouden zonder algemene kennis onder het volk.

Kwetsbare ouderen die nog thuis wonen vallen vaker.

Kwetsbare ouderen belanden vaker op de spoedeisende hulp, waarschijnlijk omdat die steeds langer thuis wonen. Ziekenhuizen constateren dat steeds vaker onderkoelde ouderen op de spoedeisende hulp belanden. Mogelijk omdat de ouderen geen alarm kunnen slaan en pas laat worden ontdekt.

Volgens de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie is er dringend onderzoek nodig naar de gevolgen van het steeds langer thuis wonen door kwetsbare ouderen. De mensen vallen en kunnen niet overeind komen. Ze liggen daardoor soms uren op de grond voordat er hulp komt. Ziekenhuizen stellen dat het nu dagelijkse praktijk is terwijl het voor Covid-19 hoog uit één of twee keer per maand voorkwam.
Veel ouderen met een klein sociaal netwerk en voor een deel niet in beeld bij zorgverleners belanden hierdoor op de spoedeisende hulp. Ook huisartsen zijn niet meer zoals vroeger in staat om iedereen te screenen. De werkdruk is ook daar veel te veel toe genomen.
De oorzaak.
Ouderen vallen vaak. Meer dan 30% van de mensen van 65 jaar en ouder valt één keer per jaar en 15% valt vaker. De kans dat er een letsel ontstaat waarvoor medische hulp nodig is, ligt bij vallers in de orde van 5 tot 20%. Patiënten zijn zich er vaak niet van bewust dat vallen zonder letsel een probleem kan worden en consulteren de huisarts slechts in 20% van de gevallen. Dat veel ouderen vallen kan verschillende oorzaken hebben. Soms hebben ze veel gewicht verloren als gevolg van kanker of hebben ze maanden geleden een beroerte gehad. Ook ontsteking of verkeerd medicatiegebruik hun evenwicht verliezen veroorzaken. Een probleem van deze winter zijn de energie kosten. Mensen zetten hun termostaat lager, ze hebben het dan koud, krijgen dan bijvoorbeeld een infectie, worden ziek en vallen vaker.
Ook de te korten in de ouderenzorg zijn een probleem. Iemand moest na een behandeling in het ziekenhuis 4x per dat thuiszorg krijgen. Dat werd veel te snel terug gebracht naar 2x. Daardoor was haar medicijnen gebruik niet goed. De thuiszorg was net geweest en daardoor laggen ze lang op de grond. Het is echt een kaartenhuis dat bij die mensen instort.

Afbeelding ter illustratie.

Wat te doen?
Vallen is bij ouderen de belangrijkste risicofactor voor zowel opnieuw vallen als voor fracturen. De kans op herhaald vallen is ongeveer 10% als het een enkele val betreft, de mobiliteit goed is en de patiënt niet bang is opnieuw te vallen. De helft van de patiënten die in het afgelopen jaar vaker dan één keer is gevallen, zal dat ook het komende jaar doen. Het gecombineerde training van zowel spierkracht als coördinatie kan het vallen met 20 tot 30% vermindert volgens huisartsen. Ander factoren die het vallen kunnen verminder is dat de huisarts kijkt naar: Het langzaam afbouwen van psychotrope medicatie (als dat kan) en ouderen antislipschoenen dragen.

Ook de volgende ingrepen leiden tot minder vallen: medicatiereview, een cataractoperatie bij slecht zien, vitamine-D-suppletie bij deficiëntie, plaatsing van een pacemaker bij een sicksinussyndroom. en het aanpassen van een woning bij een sterk verhoogd valrisico.
Maar zelf kunnen ouderen en hun verwanten ook genoeg doen. Ouderen zoeken heel vaak te laat hulp. Als thuis wonen niet meer gaat is er niet direct hulp. Het op tijd zorg aanvragen is heel belangrijk. Je blijft niet altijd even fit naarmate je ouder wordt. Op tijd praten met familie is belangrijk, zeker als men langer thuis wil blijven wonen. Welke ondersteuning kan via mantelzorg en welke ondersteuning moet worden aangevraagd. Ook de overgang naar een verzorgings te huis is niet meer binnen een week geregeld en kost soms zelfs jaren.

Tags

Financiele informatie

Het bekijken op Antarctica van pinguïns.

Kosten nieuwe kerncentrales.

De kosten voor de bouw van de nieuwe kerncentrales wordt compleet uit zijn verband getrokken. Het kabinet Rutte4 belazerd de Nederlandse bevolking met open ogen. De bouw van kerncentrales in Finland, Frankrijk en Engeland bewijst dit.
Meer...

Uitspraak over salarisverlaging V&D pas in mei.

Definitieve duidelijkheid voor de werknemers over de eenzijdig aan gekondigde salaris verlagining door V&D zal nog even op zich laten wachten. Het hoger beroep door V&D aangespannen naar aanleiding van de verloren rechtzaak dient op 27 mei. Het gerechtshof zal na behandeling op 27 mei een uitspraak doen, waarschijnlijk begin juni.
V&D kondigde ......
Lees meer

HetVrijeVolk.info
/
© Copyright 2014 A - , all rights reserved. Design by Celandiahosting