Datum: Dinsdag, 8 december 2015
Een opmerking? E-mail: hetvrijevolk@zeelandnet.nl
Nieuws (Achtergronden van het nieuws)

Premies CZ zorgverzekeringen 2016

Vlak voor de uiterst datum uit eindelijk de premie bij CZ bekend gemaakt. De premie bij CZ voor 2016 is € 101,30 per maand.

Voor 19 november moeten alle verzekeraars hun bedragen bekendmaken. Traditiegetrouw heeft zorgverzekeraar DSW als eerste de premie voor het nieuwe jaar bekendgemaakt. De enige echte zorgverzekeraar is genoodzaakt om de premies te verhogen met € 3,75 per maand. De maand premie bij DSW komt hier door op € 98,75. Hiermee komt de jaar premie op € 1185,-. De stijging van DSW is wel lager dan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport had verwacht. In de Miljoenennota werd de gemiddelde jaarpremie in 2016 op 1243 geschat. Ieder jaar stijgen de zorguitgaven door vergrijzing, nieuwe behandelingen, nieuwe dure geneesmiddelen en inflatie. Daarnaast leidt de overheveling van de wijkverpleging in 2015 van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet tot en met 2019 jaarlijks tot een verdere premiestijging. De overheid heeft namelijk besloten deze overheveling gepaard te laten gaan met een rijksbijdrage die in vijf jaar geheel wordt afgebouwd. Blijkt achteraf echter dat DSW de premie te hoog heeft vastgesteld, zal dit in de komende jaren op de premie in mindering worden gebracht.

Andere "zorgverzekeraars"

CZ.

Vlak voor de uiterst datum uit eindelijk de premie bij CZ bekend gemaakt. De premie bij CZ voor 2016 is € 101,30 per maand.
...

Achmea Zilveren Kruis.

Vlak voor de uiterst datum uit eindelijk de premie bij CZ bekend gemaakt. De premie bij CZ voor 2016 is € 109,45 per maand.
...

Uvit (bekenste VGZ en Univé.)

Vlak voor de uiterst datum uit eindelijk de premie bij VGZ bekend gemaakt. De premie bij CZ voor 2016 is € 107,95 per maand.
...

Menzis

Vlak voor de uiterst datum uit eindelijk de premie bij Menzis bekend gemaakt. De premie bij CZ voor 2016 is € 109,45 per maand.
...

Markt aandeel zorg verzekeraars

Overzicht

Hier boven een overzicht waar de grote zorgverzekeraars vertegenwoordigd zijn.
...

Artikelen

Info

Verzekeren volgens het Burgerlijk Wetboek.

Verzekering is een overeenkomst waarbij de ene partij, de verzekeraar, zich tegen genot van premie jegens haar wederpartij, de verzekeringnemer, verbindt tot het doen van een of meer uitkeringen, en bij het sluiten der overeenkomst voor partijen geen zekerheid bestaat, dat, wanneer of tot welk bedrag enige uitkering moet worden gedaan, of ook hoe lang de overeengekomen premiebetaling zal duren. Zij is hetzij een schadeverzekering, hetzij een sommenverzekering.