Datum:
Een opmerking? E-mail: hennie@vanrooten.info
Vrijheid kan niet worden behouden zonder algemene kennis onder het volk.

Partijen

Wat is aan de orde, wat van belang is op dit moment. Binnenlands nieuws heeft direct betrekking op Nederland. Een van de onderwerpen waar de meeste discussie over is. Het Vrije Volk was een sociaaldemocratisch dagblad en dat willen we weer meer terug brengen. Vooral omdat momenteel de meeste dagbladen in handen zijn van DPG. En DPG is in handen van een rechtse Belgische kranten magnaat. De tweede grootste eigenaar van kranten is TMG waar van de Telegraaf onderdeel is. Het kranten landschap is dus rechts of uiterst recht en beheerst het Nederlandse landschap. Een fatsoenlijk sociaaldemocratisch geluid is in kranten land niet meer te horen, vandaar het opzetten van Het Vrije Volk een echte sociaal democratische krant.

Wij zullen niet iedere dag de laatste actualiteit plaatsen. Maar we zullen zaken belichten die in het nieuws staan en die aandacht blijven vragen. Voorbeelden zijn de toeslagaffaire, chroom-6 klachten, en natuurlijk de politiek.


Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) begon op 1 juli 2015. Het programma was bedoeld om toestemming te geven voor activiteiten die stikstofneerslag veroorzaakten. Activiteiten met weinig stikstofneerslag konden met dit programma onder voorwaarden door. Dit kon met een melding onder de Wet natuurbescherming (Wnb).

Inmiddels waren in Europa de habitatrichtlijn om de biologische biodiversiteit in Europa te beschermen aangenomen (ook Nederland stemde mee.) Hier op oordeelde de Raad van State (RvS) op 29 mei 2019 dat het PAS in strijd was met de Europese Habitatrichtlijn. Hierdoor is het voor projecten waarvoor onder het PAS geen vergunning nodig was, toch een vergunning nodig. 

Nieuw

Boerenprotest Zwolle.

Per inceptos hymenaeos. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Mauris ac leo. Aliquam magna nibh, tincidunt ut, lobortis feugiat, consectetuer read more


Worte in detra ipsum condimentum

Hymenaeos. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Mauris ac leo. Aliquam magna nibh, tincidunt ut, er inceptos hlobortis feugiat, consectetuer read more


Pharetra ipsum condimentum elit.

Hymenaeos. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Mauris ac leo. Aliquam magna nibh, tincidunt ut, er inceptos hlobortis feugiat, consectetuer read more


Eharetra ipsum condimentum elit.

Per inceptos hymenaeos. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Mauris ac leo. Aliquam magna nibh, tincidunt ut, lobortis feugiat, consectetuer read more

HetVrijeVolk.info
/
© Copyright 2014 A - , all rights reserved. Design by Celandiahosting